Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

SANCHEZ DE LA TORRE, MANUEL

Categoria: INVESTIGADOR/A RAMÓN Y CAJAL
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: manuel.sanchez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Recerca en Salut - UdL 1 ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
MU en Investigació, Innovació i Transferència en Salut - UdL 1 ACTIVITAT I PROGRAMES D'INNOVACIÓ EN SALUT I TRANSFERÈNCIA
MU en Investigació, Innovació i Transferència en Salut - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Investigació Biomèdica - UdL 1 ASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT
Grau en Infermeria - UdL 1 BASES CIENTÍFIQUES I BIOESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT
Grau en Medicina - UdL 3 MEDICINA DE PRECISIÓ: FONAMENTS

Recerca

Grup de recerca: Translational research in repiratory medicine
Tesis Any Direcció
Estudio del efecto del síndrome de apneas-hipopneas del sueño y su tratamiento con CPAP en diferentes fenotipos de presión arterial 2021 Manuel Sánchez de la Torre/ Mireia Dalmases Cleries
Remodelación cardiovascular inducida por hipoxia intermitente. Reversibilidad y efecto de la edad 2021 Sánchez de la Torre, Manuel; Barbé Illa, Ferran
Medicina de precisión: síndrome de apnea obstructiva del sueño. 2019 Ferran Barbé Illa / Manuel Sánchez de la Torre
Impacto de Síndrome de apnea-hipopnea del sueño en el desarrollo y gravedad del síndrome coronario agudo 2017 Barbé Illa, F.; Sánchez de la Torre, M.
Determinantes de la somnolencia diurna en el síndrome de apnea del sueño 2012 Ferran Barbé Illa / Manuel Sánchez de la Torre
Publicacions Any Autors Tipus
Obstructive sleep apnea is related to melanoma aggressiveness through paraspeckle protein-1 upregulation 2022 Cubillos Zapata, C.; Martínez García,M.Á.; Díaz García,E.; García Tovar,S.; Campos Rodríguez, F.; Sánchez de la Torre, M.; Nagore, E.; Martorell Calatayud, A.; Blasco, L.H.; Pastor, E.; Abad Capa, J.; Article d'investigació
The Development of New Interventional Clinical Trials on Obstructive Sleep Apnoea: Targeting the Outcome, Endotype and Trial Design 2022 Sánchez-de-la-Torre, M; Cano-Pumarega I; Spanish Sleep Network. Article d'investigació
Respiratory polygraphy patterns and risk of recurrent cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome 2022 Zapater, A.; Solelhac, G.; Sanchez de la Torre, A.; Gracia-Lavedan, E.; Benitez, I.D.; Torres, G.; De Batlle, J.; Haba Rubio, J.; Berger, M.; Abad, J.; Duran Cantolla, J.; Urrutia, A.; Mediano, O.; Ma Article d'investigació
Soluble RAGE in COPD, with or without coexisting obstructive sleep apnoea 2022 Marin Oto, M.; Sanz Rubio, D.; Santamaría Martos, F.; Benitez, I.; Simon, A.L.; Forner, M.; Cubero, P.; Gil, A.; Sanchez de la Torre, M.; Barbe, F.; Marin, J.M. Article d'investigació
Biological Biomarkers in Respiratory Diseases 2022 García Río, F.; Alcázar Navarrete, B.; Castillo Villegas, D.; Cilloniz, C.; García Ortega, A.; Leiro Fernández, V.; Lojo Rodriguez, I.; Padilla Galo, A.; Quezada Loaiza, C.A.; Rodriguez Portal, J.A.; Article d'investigació
Proteomic profiling for prediction of recurrent cardiovascular event in patients with acute coronary syndrome and obstructive sleep apnea: A post-hoc analysis from the ISAACC study. 2022 Zapater, A.; Gracia Lavedan, E.; Torres, G.; Mínguez, O.; Pascual, L.; Cortijo, A.; Martínez, D.; Benítez, I.D.; De Batlle, J.; Henríquez Beltrán, M.; Abad, J.; Duran Cantolla, J.; Urrutia, A.; Median Article d'investigació
Obstructive sleep apnea and its management in patients with atrial fibrillation: An International Collaboration of Sleep Apnea Cardiovascular Trialists (INCOSACT) global survey of practicing cardiolog 2022 Faulx, M.D.; Mehra, R.; Reis Geovanini, G.; Ando, S.I.; Arzt, M.; Drager, L.; Fu, M.; Hoyos, C.; Hai, J.; Hwang, J.J.; Karaoguz, R.; Kimoff, J.; Lee, P.L.; Mediano, O.; Patel, S.R.; Peker, Y.; Louis P Article d'investigació
Long-term Effect of OSA and CPAP Treatment on Blood Pressure in Patients with Acute Coronary Syndrome 2022 Sánchez-de-la-Torre M; Gracia-Lavedan E; Benitez ID; Zapater A; Torres G; Sánchez-de-la-Torre A; Aldoma A; de Batlle J; Targa A; Abad J; Duran-Cantolla J; Urrutia A; Mediano O; Masdeu MJ; Ordax-Carbaj Article d'investigació
Endogenous controls and microRNA profile in female patients with obstructive sleep apnea 2022 Zapater, A.; Benítez, I.D.; Santamaria Martos, F.; Pinilla, L.; Targa, A.; De Gonzalo Calvo, D.; Torres, G.; Mínguez, O.; Cortijo, A.; Dalmases, M.; Barbé, F.; Sánchez de la Torre, M. Article d'investigació
What cardiologists should know about sleep 2022 Pengo, M.F.; Javaheri, S.; Sanchez de la Torre, M.; Schwarz, E.I. Article d'investigació
Editorial: Systemic involvement in obstructive sleep apnea: Personalized medicine to improve health outcomes 2022 Labarca, G.; Sanchez de la Torre, M.; Jorquera, J. Article d'investigació
Prevalence of High Blood Pressure in Pediatric Patients with Sleep-Disordered Breathing, Reversibility after Treatment: The KIDS TRIAL Study Protocol. 2022 Castillo García, M.; Solano Pérez, E.; Romero Peralta, S.; Viejo Ayuso, M.E.; Silgado Martínez, L.; Álvarez Balado, L.; Mediano San Andrés, R.; Resano Barrio, P.; García Rio, F.; Cano Pumarega, I.; Sá Article d'investigació
Capítulo 09. Biomarcadores y medicina de precisión en apnea de sueño 2022 Sánchez de la Torre, Manuel Capítol de llibre d'investigació
Treatment of excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea: The placebo response in randomized clinical trials. 2022 Targa, ADS; Sánchez-de-la-Torre, M Article d'investigació
Micro-RNA in obstructive sleep apnoea: biomarker of cardiovascular outcome? 2022 Zapater, A.; Barbé, F.; Sánchez de la Torre, M. Review
Blood-based lipidomic signature of severe obstructive sleep apnoea in Alzheimer's disease. 2022 Dakterzada, F.; Benítez, I.D.; Targa, A.; Carnes, A., Pujol, M.; Jové, M.; Mínguez, O., Vaca, R., Sánchez de la Torre, M.; Barbé, F.; Pamplona, R.; Piñol Ripoll, G. Article d'investigació
Hypoxic Burden in Obstructive Sleep Apnea: Present and Future 2022 Martinez Garcia, M.A.; Sánchez de la Torre M.; White, D.P.; Azarbarzin, A. Article d'investigació
Longitudinal Analysis of Causes of Mortality in CPAP-treated Patients at the Population Level 2021 de Batlle, J.; Bertran, S.; Turino, C.; Escarrabill, J.; Dalmases, M.; García Altés, A.; Sapiña Beltrán, E.; Martinez Carbonell, E.; Sánchez de la Torre M.; Barbé, F. Article d'investigació
Canonical Pathways Associated with Blood Pressure Response to Sleep Apnea Treatment: A Post Hoc Analysis. 2021 Zapater, A.; Santamaria Martos, F.; Targa, A.; Pinilla, L.; Sánchez de la Torre, A.; Benítez, I.D.; Martínez García, M.Á.; Barbé, F.; Sánchez de la Torre, M. Article d'investigació
Reply to Sankai: Does Heart Rate Play a Role in Cardiovascular Outcome in Patients with OSA? 2021 Sánchez de la Torre, M.; Benítez, I.D.; Zapater, A.; Torres, G.; Sánchez de la Torre, A.; Barbé, F. Article d'investigació
Exploring the underlying prothrombotic mechanisms promoted by intermittent hypoxia: a potential therapeutic target? 2021 Sánchez-de-la-Torre M, Barbé F Article d'investigació
Effect of CPAP Therapy on 24-Hour Intraocular Pressure-Related Pattern From Contact Lens Sensors in Obstructive Sleep Apnea Syndrome 2021 Muniesa, M.J.; Benítez, I.; Ezpeleta, J.; Sánchez de la Torre, M.; Pazos, M.; Millà, E.; Barbé, F. Article d'investigació
The HIPARCO-2 study: long-term effect of continuous positive airway pressure on blood pressure in patients with resistanthypertension: a multicenter prospective study. 2021 Navarro-Soriano, C.; Torres, G.; Barbé, F.; Sánchez-de-la-Torre, M.; Mañas, P.; Lloberes, P.; Cambriles, T.D.; Somoza, M.; Masa, J.F.; González, M.; Mañas, E.; de la Peña, M.; García-Río, F.; Montserr Article d'investigació
The effect of chronic intermittent hypoxia in cardiovascular gene expression is modulated by age in a mice model of sleep apnea. 2021 Castro Grattoni, A.L.; Suarez Giron, M.; Benitez, I.; Tecchia, L.; Torres, M.; Almendros, I.; Farre, R.; Targa, A.; Montserrat, J.M.; Dalmases, M.; Barbé, F.; Gozal, D.; Sánchez de la Torre, M. Article d'investigació
Sleep profile predicts the cognitive decline of mild-moderate Alzheimer's disease patients 2021 Targa, A.D.S.; Benítez, I.D.; Dakterzada, F.; Carnes, A.; Pujol, M.; Jorge, C.; Minguez, O.; Dalmases, M.; Sánchez de la Torre, M.; Barbé, F.; Piñol Ripoll, G. Article d'investigació
Obstructive sleep apnea and atrial fibrillation: we need to go step by step 2021 Sánchez de la Torre, M.; Lee, C.H; Barbé, F. Article d'investigació
Randomized clinical trials of cardiovascular disease in obstructive sleep apnea: understanding and overcoming bias 2021 McEvoy, R.D.; Sánchez de la Torre, M.; Peker, Y.; Anderson, C.S.; Redline, S.; Barbe, F. Article d'investigació
Association of Obstructive Sleep Apnea with the Aging Process 2021 Pinilla, L.; Santamaria Martos, F.; Benítez, I.D.; Zapater, A.; Targa, A.; Mediano, O.; Masa, J.F.; Masdeu, M.J.; Minguez, O.; Aguilà, M.; Barbé, F.; Sánchez de la Torre, M.; Spanish Sleep Network. Article d'investigació
Decrease in sleep depth is associated with higher cerebrospinal fluid neurofilament light levels in patients with Alzheimer's disease 2021 Targa, A.; Dakterzada, F.; Benítez, I.; López, R.; Pujol, M.; Dalmases, M.; Arias, A.; Sánchez de la Torre, M.; Zettenberg, H.; Blennow, K.; Pamplona, R.; Jové, M.; Barbé, F.; Piñol-Ripoll, G. Article d'investigació
Reduced Levels of miR-342-5p in Plasma Are Associated With Worse Cognitive Evolution in Patients With Mild Alzheimer's Disease 2021 Dakterzada, F.; David Benítez, I.; Targa, A.; Lladó, A.; Torres, G.; Romero, L.; de Gonzalo Calvo, D.; Moncusí Moix, A.; Tort Merino, A.; Huerto, R.; Sánchez de la Torre, M.; Barbé, F.; Piñol Ripoll, Article d'investigació
Primary vs. Specialist Care for Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Individual Participant Data Level Meta-Analysis 2021 Van Ryswyk, E.M.; Benítez, I.D.; Sweetman, A.M.; Nadal, N.; Chai Coetzer, C.L.; Masa, J.F.; Gómez de Terreros, F.J.; Adams, R.J.; Sánchez de la Torre, M.; Stocks, N.; Kaambwa, B.; McEvoy, RD.; Barbé, Article d'investigació
Plasma profiling reveals a blood-based metabolic fingerprint of obstructive sleep apnea 2021 Pinilla, L.; Benítez, I.D.; Santamaria Martos, F.; Targa. A.; Moncusí Moix, A.; Dalmases. M.; Mínguez, O.; Aguilà, M.; Jové, M.; Sol, J.; Pamplona, R.; Barbé, F.; Sánchez de la Torre, M. Article d'investigació
Heterogeneity of Melanoma Cell Responses to Sleep Apnea-Derived Plasma Exosomes and to Intermittent Hypoxia 2021 Khalyfa, A.; Trzepizur, W.; Gileles Hillel, A.; Qiao, Z.; Sanz Rubio, D.; Marin, J.M.; Martinez Garcia, M.A.; Campos Rodriguez, F.; Almendros, I.; Farre, R.; Sanchez de la Torre, M.; García-Río, F.; G Article d'investigació
Sleep disorders and cardiovascular disease 2021 Sánchez de la Torre, M.; Barbé, F. Article d'investigació
Effect of CPAP treatment on BP in resistant hypertensive patients according to the BP dipping pattern and the presence of nocturnal hypertension 2021 Sapiña Beltrán, E., Benitez, I.D.; Torres, G.; Fortuna Gutiérrez, A.M.; Ponte Márquez, P.; Masa, J.F.; Drager, L.F.; Cabrini, M.; Félez, M.; Vázquez, S.; Abad, J.; Lee, C.; García Río, F.; Casitas, R. Article d'investigació
MicroRNA profile of cardiovascular risk in patients with obstructive sleep apnea. 2020 Santamaria Martos, F.; Benítez, I.; Pinilla, L.; Ortega, F.; Zapater, A.; Girón, C.; Mínguez, O.; Gómez, S.; Vaca, R.; Fernandez Real, J.M.; Barbé, F.; Sánchez de la Torre, M. Article d'investigació
Obstructive Sleep Apnoea in Acute Coronary Syndrome - Authors' Reply 2020 Sánchez de la Torre M ;Sánchez de la Torre A ;Barbé F Article d'investigació
Long-term Effect of CPAP Treatment on Cardiovascular Events in Patients With Resistant Hypertension and Sleep Apnea. Data From the HIPARCO-2 Study. 2020 Navarro-Soriano C;Martínez-García MA;Torres G;Barbé F;Sánchez-de-la-Torre M;Caballero-Eraso C;Lloberes P; Díaz-Cambriles T; Somoza M; Masa JF; González M; Mañas E; de la Peña M; García-Río F; Montserr Article d'investigació
Continuous professional development: elevating sleep and breathing disorder education in Europe 2020 Schiza SE.; Randerath W.; Sánchez de la Torre, M.; Aliverti A.; Bonsignore M.; Simonds AK.; Laveneziana P. Article d'investigació
Identification and validation of endogenous control miRNAs in plasma samples for normalization of qPCR data for Alzheimer's disease. 2020 Dakterzada, F.; Targa, A.; Benítez, I.D.; Romero-ElKhayat, L.; de Gonzalo-Calvo, D.; Torres, G.; Moncusí-Moix, A.; Huerto, R.; Sánchez-de-la-Torre, M.; Barbé, F.; Piñol-Ripoll, G. Article d'investigació
Obstructive sleep apnoea and cognitive decline in mild-to-moderate Alzheimer's disease. 2020 Jorge C.; Targa A.; Benítez I.D.;Dakterzada F.;Torres G.; Minguez O.;Carnes A.;Pujol M.;Gilbert A.;López R.; Gaeta A.M.; Dalmases M.; Farré R.; Sánchez-de-la-Torre M.; Barbé F.; Piñol-Ripoll G. Article d'investigació
The Effect of Sleep Apnea on Cardiovascular Events in Different Acute Coronary Syndrome Phenotypes. 2020 Zapater A; Sánchez-de-la-Torre M;Benítez ID; Targa A; Bertran S; Torres G; Aldomà A; DeBatlle J; Abad J; Duran-Cantolla J; Cabriada-Nuño V; Mediano O; Masdeu MJ; Muñoz C; Masa JF; De la Peña M; Mayos Article d'investigació
Understanding the Pathophysiological Mechanisms of Cardiometabolic Complications in Obstructive Sleep Apnoea - Towards Personalised Treatment Approaches. 2020 Ryan S.; Cummins EP.; Farre R.; Gileles Hillel, A.; Jun JC.; Oster H.; Pepin JL.; Ray DW.; Reutrakul S.; Sanchez de la Torre, M.; Tamisier R.; Almendros I. Article d'investigació
Circulating MicroRNA Profile Associated with Obstructive Sleep Apnea in Alzheimer's Disease. 2020 Targa A.; Dakterzada F.; Benítez I.D.; deGonzalo Calvo, D.; Moncusí Moix, A.; López R.; Pujol M.; Arias A.; de Batlle J.; Sánchez-de-la-Torre, M.; Barbé F.; Piñol Ripoll, G. Article d'investigació
Obesity attenuates the effect of sleep apnea on active TGF-ß1 levels and tumor aggressiveness in patients with melanoma 2020 Cubillos-Zapata, C.; Martínez-García, M.Á.; Díaz-García, E.; Jaureguizar A.; Campos-Rodríguez, F.; Sánchez-de-la-Torre, M.; Nagore E.; Martorell-Calatayud, A.; Blasco L.H.; Pastor E.; Abad-Capa, J.; M Article d'investigació
Proangiogenic factor midkine is increased in melanoma patients with sleep apnea and induces tumor cell proliferation. 2020 Cubillos-Zapata C; Martínez-García MÁ; Díaz-García E; Toledano V; Campos-Rodríguez F; Sánchez-de-la-Torre M; Nagore E; Hernández Blasco L; Martorell-Calatayud A; Pastor E; Abad-Capa J; Montserrat JM; Article d'investigació
Comparative and functional analysis of plasma membrane-derived extracellular vesicles from obese vs. nonobese women. 2019 Santamaria-Martos F, Benitez ID, Latorre J, Lluch A, Moreno-Navarrete JM, Sabater M, Ricart W, Sanchez de la Torre M, Mora S, Fernández-Real JM, Ortega FJ. Article d'investigació
Subcutaneous advanced glycation end-products and lung function according to glucose abnormalities: The ILERVAS project. 2019 Sánchez, E.; Lecube, A.; Betriu, A.; Hernández, C.; López Cano, C.; Gutiérrez Carrasquilla, L.; Kerkeni, M.; Yeramian, A.; Purroy, F.; Pamplona, R.; Farràs, C.; Fernández, E.; Barbé, F.; Simó, R. Article d'investigació
Circulating microRNA profile as a potential biomarker for obstructive sleep apnea diagnosis. 2019 Santamaria-Martos F.; Benítez I.; Ortega F.; Zapater A.; Giron C.; Pinilla L.; Pascual L.; Cortijo A.; Dalmases M.; Fernandez-Real J.M.; Barbé F.; Sánchez-de-la-Torre M. Article d'investigació
Prevalence, Characteristics, and Association of Obstructive Sleep Apnea with Blood Pressure Control in Patients with Resistant Hypertension 2019 Sapiña-Beltrán E.; Torres G.; Benitez I.; Fortuna-Gutiérrez A.M.; Márquez P.P.; Masa J.F.; Corral-Peñafiel J.; Drager L.F.,; Cabrini M.; Félez M.; Vázquez S.; Abad J.; Lee C.H.; Aung A.T.; García-Río Article d'investigació
Cancer and Sleep Apnea: Cutaneous Melanoma as a Case Study. 2019 Martinez-Garcia MA, Campos-Rodriguez F, Almendros I, Garcia-Rio F, Sanchez-de-la-Torre M, Farre R, Gozal D. Article d'investigació
Prevalence of obstructive sleep apnea in Alzheimer's disease patients. 2019 Gaeta AM; Benítez ID; Jorge C; Torres G; Dakterzada F; Minguez O; Huerto R; Pujol M; Carnes A; Dalmases M; Gibert A; Farré R; de la Torres MS; Barbé F; Piñol-Ripoll G. Article d'investigació
The association of sleep disturbances measures with blood pressure: Is the time to explore novel measurements?. 2019 Prasad, B.; Sánchez de la Torre, M. Article d'investigació
Obstructive Sleep Apnea: Emerging Treatments Targeting the Genioglossus Muscle. 2019 Mediano O; Romero-Peralta S; Resano P; Cano-Pumarega I; Sánchez-de-la-Torre M; Castillo-García M; Martínez-Sánchez AB; Ortigado A; García-Río F. Article d'investigació
The role of sleep disorders breathing treatment as a modifiable condition for cardiovascular risk associated hypertension. 2019 Mediano O; Sánchez-de-la-Torre M; García-Río F. Article d'investigació
Effect of obstructive sleep apnoea and its treatment with continuous positive airway pressure on the prevalence of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ISAACC study): a rand 2019 Sánchez de la Torre, M.; Sánchez de la ,A.; Bertran S.; Abad J.; Duran Cantolla, J.; Cabriada V.; Mediano O.; Masdeu MJ.; Alonso ML.; Masa JF.; Barceló A.; de la Peña M.; Mayos M.; Coloma R.; Montserr Article d'investigació
Soluble PD-L1 is a potential biomarker of cutaneous melanoma aggressiveness and metastasis in obstructive sleep apnea patients. 2019 Cubillos-Zapata C; Martínez-García MÁ; Campos-Rodríguez F; de la Torre MS; Nagore E; Martorell-Calatayud A; Blasco LH; Vives EC; Abad-Capa J; Montserrat JM; Cabriada-Nuño V; Cano-Pumarega I; Corral-Pe Article d'investigació
Skin Autofluorescence Measurement in Subclinical Atheromatous Disease: Results from the ILERVAS Project. 2019 Sánchez, E.; Betriu, À.; Yeramian, A.; Fernández, E.; Purroy, F.; Sánchez de la Torre, M.; Pamplona, R.; Miquel, E.; Kerkeni, M.; Hernández, C.; Simó, R.; Lecube, A.; Hernández, M.; Rius, F.; Polanco, Article d'investigació
Effect of age on the cardiovascular remodelling induced by chronic intermittent hypoxia as a murine model of sleep apnoea 2019 Castro-Grattoni AL, Suarez-Giron M, Benitez I, Torres M, Almendros I, Farre R, Montserrat JM, Dalmases M, Gozal D, Sánchez-de-la-Torre M; Spanish Sleep Network. Article d'investigació
The STOP-Bang and Berlin questionnaires to identify obstructive sleep apnoea in Alzheimer's disease patients. 2019 Jorge, C. ;Benítez, I. ;Torres, G. ;Dakterzada, F. ;Minguez, O. ;Huerto, R. ;Pujol, M. ;Carnes, A. ;Gaeta, A.M. ;Dalmases, M. ;Gibert, A. ;Sanchez de la Torres, M. ;Barbé, F. ;Piñol-Ripoll, G. Article d'investigació
Differential blood pressure response to CPAP treatment according to the circadian pattern in hypertensive patients with obstructive sleep apnea. 2019 Sapiña Beltrán, E.; Torres, G.; Benítez, I.; Santamaría Martos, F.; Durán Cantolla, J.; Egea, C.; Sánchez de la Torre, M.; Barbé, F.; Dalmases, M.; Spanish Sleep and Breathing Group. Article d'investigació
Impact of sleep health on self-perceived health status. 2019 Dalmases M, Benítez I, Sapiña-Beltran E, Garcia-Codina O, Medina-Bustos A, Escarrabill J, Saltó E, Buysse DJ, Plana RE, Sánchez-de-la-Torre M, Barbé F, de Batlle J. Article d'investigació
Upcoming Scenarios for the Comprehensive Management of Obstructive Sleep Apnea: An Overview of the Spanish Sleep Network. 2019 Mediano O, Cano-Pumarega I, Sánchez-de-la-Torre M, Alonso-Álvarez ML, Troncoso MF, García-Río F, Egea C; Spanish Sleep Network; Spanish Sleep Network Article d'investigació
Identification and validation of circulating miRNAs as endogenous controls in obstructive sleep apnea. 2019 Santamaria-Martos F, Benítez I, Zapater A, Girón C, Pinilla L, Fernandez-Real JM, Barbé F, Ortega FJ, Sánchez-de-la-Torre M. Article d'investigació
Biomarker panel in sleep apnea patients after an acute coronary event. 2019 Bauça JM; Barcelo A; Fueyo L; Sanchís P; Pierola J; de la Peña M; Arqué M; Gómez C; Morell-Garcia D; Sánchez-de-la-Torre A; Sánchez-de-la-Torre M; Abad J; Duran-Cantolla J; Mediano O; Masdeu MJ; Urrut Article d'investigació
Normotensive patients with obstructive sleep apnoea: changes in 24-h ambulatory blood pressure monitoring with continuous positive airway pressure treatment 2018 Sapiña-Beltrán E ; Santamaria-Martos F ; Benítez I ; Torres G ; Masa JF ; Sánchez-de-la-Torre M ;Barbé F ; Dalmases M Article d'investigació
Comparative analysis of predictive methods for early assessment of compliance with continuous positive airway pressure therapy. 2018 Rafael-Palou X, Turino C, Steblin A, Sánchez-de-la-Torre M, Barbé F, Vargiu E. Article d'investigació
Response to: Cardiac Troponin Values in Patients With Acute Coronary Syndrome and Sleep Apnea: A Pilot Study 2018 Soler X , Sánchez-de-la-Torre A, Sánchez-de-la-Torre M Article d'investigació
Lung function impairment is not associated with the severity of acute coronary syndrome but is associated with a shorter stay in the coronary care unit. 2018 Casas-Méndez L F;Sánchez-de-la-Torre A;Valls J; Sánchez-de-la-Torre M; Abad J;Duran-Centolla J; Cabriada V; Masa J F; Teran J; Castella G; Worner F; Barbé F. Article d'investigació
Sleep-Disordered Breathing Is Independently Associated With Increased Aggressiveness of Cutaneous Melanoma: A Multicenter Observational Study in 443 Patients. 2018 Martinez-Garcia M A; Campos-Rodriguez F; Nagore E; Martorell A; Rodriguez-Peralta J L; Riveiro-Falkenbach E; Hernandez L; Bañuls J; Arias E; Ortiz P; Cabriada V; Gardeazabal J; Montserrat JM; Carreres Article d'investigació
Management of obstructive sleep apnoea in a primary care vs sleep unit setting: a randomised controlled trial. 2018 Tarraubella N; Sánchez-de-la-Torre M; Nadal N;De Batlle J; Benítez I;Cortijo A; Urgelés M C; Sanchez V; Lorente I; Lavega M M; Fuentes A; Clotet J; Llort L; Vilo L; Juni M C; Juarez A; Gracia M; Castr Article d'investigació
Erectile dysfunction in obstructive sleep apnea patients: A randomized trial on the effects of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). 2018 Pascual M; de Batlle J; Barbé F; Castro-Grattoni A L; Auguet J M; Pascual L; Vilà M; Cortijo A; Sánchez-de-la-Torre M. Article d'investigació
Sleep Apnea and Cardiovascular Morbidity - a Perspective 2018 Gerard Torres; Cecilia Turino; Esther Sapiña; Manuel Sánchez de la Torre; Ferran Barbé. Article d'investigació
The Use of Precision Medicine to Manage Obstructive Sleep Apnea Treatment in Patients with Resistant Hypertension: Current Evidence and Future Directions. 2018 Sapiña E, Torres G, Barbé F, Sánchez-de-la-Torre M Article d'investigació
Predictors of CPAP compliance in different clinical settings: primary care versus sleep unit. 2018 Nadal, Núria ;de Batlle, Jordi ;Barbé, Ferran ;Marsal, Josep Ramon ;Sánchez de-la-Torre, Alicia ;Tarraubella, Nuria ;Lavega, Merce ;Sánchez de-la-Torre, Manuel Article d'investigació
Rationale and Methodology of the SARAH Trial: Long-Term Cardiovascular Outcomes in Patients With Resistant Hypertension and Obstructive Sleep Apnea. 2018 Sapiña Beltran, E ;Torres, G ;Martínez Alonso, M ;Sánchez de-la-Torre, M ;Franch, M ;Bravo, C ;Masa, J.F ;Felez, M ;Fortuna Gutierrez, A.M ;Abad, J ;García Río, F ;Drager, L.F ;Lee Chi Hang, R ;Martín Article d'investigació
Assessing sleep health in a European population: Results of the Catalan Health Survey 2015. 2018 Dalmases M, Benítez ID, Mas A, Garcia-Codina O, Medina-Bustos A, Escarrabill J, Saltó E, Buysse DJ, Roure N, Sánchez-de-la-Torre M, Rué M, Barbé F, de Batlle J. Article d'investigació
Biomarkers of carcinogenesis and tumour growth in patients with cutaneous melanoma and obstructive sleep apnoea. 2018 Santamaria-MartosF;BenítezI;GirónC;BarbéF;Martínez-GarcíaMA;HernándezL;MontserratJM;Nagore E; Martorell-Calatayud A; Campos-Rodriguez F; Corral J; Cabriada V; Abad J; Mediano O; Troncoso MF; Cano-Puma Article d'investigació
Acetylsalicylic Acid Prevents Intermittent Hypoxia-Induced Vascular Remodeling in a Murine Model of Sleep Apnea. 2018 Suarez-Giron, M. C ; Castro-Grattoni, A ; Torres, M ; Farré, R ; Barbé, F ;Sánchez-de-la-Torre, M ; Gozal, D ; Picado, C ; Montserrat, J.M ; Almendros, I. Article d'investigació
Mortality in CPAP-treated Patients at the Population Level. 2018 de Batlle J, Bertran S, Turino C, Escarrabill J, Sánchez-de-la-Torre M, Woehrle H, Barbé F. Article d'investigació
Predictors of long-term adherence to continuous positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnoea and acute coronary syndrome. 2018 Marina Florés; Montserrat Martinez Alonso; Alicia Sánchezde la-Torre; Albina Aldomà; Estefania Galera; Ferran Barbé; Manuel Sánchezde la-Torre; Mireia Dalmases. Article d'investigació
Respiratory Disorders During Sleep: A New Dimension for 2018. 2018 Montserrat; JM; Sánchez-de-la Torre, M; Terán, J; Egea, C. Article d'investigació
Cardiac troponin values in patients with acute coronary syndrome and sleep apnea: a pilot study 2017 Sánchez-de-la-Torre, A; Soler, X; Barbé, F; Florés, M; Maisel, A; Malhotra, A; Rué, M; Bertran, S; Aldomá, A; Worner, F; Valls, J; Lee, CH; Turino, C; Galera, E; de Batlle, J; Sánchez-de-la-Torre, M; Article d'investigació
Predictors of obstructive sleep apnoea in patients admitted for acute coronary syndrom 2017 de Batlle, J; Turino, C.; Sanchez-de-La-Torre, A.; Abad, J.; Duran-Cantolla, J.; McEvoy, RD.; Antic, NA.; Mediano, O.; Cabriada, V.; Masdeu, MJ.; Teran, J.; Valls, J.; Barbé, F.; Sánchez de-la-Torre, Article d'investigació
Cell Death Biomarkers and Obstructive Sleep Apnea: Implications in the Acute Coronary Syndrome 2017 Bauça, JM.; Yañez, A.; Fueyo, L.; de la Peña, M.; Pierola, J.; Sánchez de-la-Torre, A.; Mediano, O.; Cabriada Nuño, V.; Masdeu, MJ.; Teran Santos; Duran Cantolla; Masa, JF.; Abad, J.; Sanchez de-la-To Article d'investigació
Sleep and Cancer: Clinical Studies and Opportunities for Personalized Medicine. 2017 Santamaría, F; Sánchez de la Torre, M; Martínez-García, MA. Article d'investigació
Sleep Apnea and Hypertension: Are there gender differences? The Vitoria Sleep Cohort 2017 Cano-Pumarega I; Barbé F; Esteban A; Martinez -Alonso M;Montserrat JM, Muria B, Sánchez de la Torre M, Abad Fernández A. Egea C; Duran-Cantolla J. Article d'investigació
Management of continuous positive airway pressure treatment compliance using telemonitoring in obstructive sleep apnoea 2017 Turino C, de Batlle J, Woehrle H, Mayoral A, Castro-Grattoni AL, Gómez S, Dalmases M, Sánchez-de-la-Torre M, Barbé F. Article d'investigació
Blood pressure response to CPAP treatment in subjects with obstructive sleep apnoea: the predictive value of 24-h ambulatory blood pressure monitoring 2017 Castro-Grattoni AL, Torres G, Martínez-Alonso M, Barbé F, Turino C, Sánchez-de-la-Torre A, Cortijo A, Duran-Cantolla J, Egea C, Cao G, Sánchez-de-la-Torre M Article d'investigació
Characterization of the CPAP-treated patient population in Catalonia 2017 Turino C; Bertran S; Gavaldá R; Teixidó I; Woehrle H; Rué M; Solsona F; Escarrabill J; Colls C; García-Altés A; de Batlle J; Sánchez de-la-Torre M; Barbé F Article d'investigació
GESAP trial rationale and methodology: management of patients with suspected obstructive sleep apnea in primary care units compared to sleep units. 2017 Núria Tarraubella; Jordi de Batlle; Núria Nadal; Anabel L Castro Grattoni; Silvia Gómez; Manuel Sánchez de-la-Torre; Ferran Barbé. Article d'investigació
Obstructive sleep apnea:search of precision. 2017 Sánchez de la Torre M ;Gozal D Article d'investigació
Reply: Obstructive Sleep apnea and refractory hypertension. 2016 Sanchez-de-la-Torre M; Barbe F Article d'investigació
Impact of Obstructive Sleep Apnea on the Levels of Placental Growth Factor (PlGF) and Their Value for Predicting Short-Term Adverse Outcomes in Patients with Acute Coronary Syndrome. 2016 Antonia Barcelo; Josep Miquel Bauça; Aina Yañez; Laura Fueyo; Cristina Gomez; Monica de la Peña; Javier Pierola; Alberto Rodriguez; Manuel Sanchez de-la-Torre; Jorge Abad; Olga Mediano; Jose Amilibia; Article d'investigació
Long-term adherence to continuous positive airway pressure therapy in non-sleepy sleep apnea patients 2016 Campos-Rodriguez F; Martinez-Alonso M; Sanchez-de-la-Torre M; Barbe F. Article d'investigació
Association between Obstructive Sleep Apnea and Community-Acquired Pneumonia 2016 Chiner E, Llombart M, Valls J, Pastor E, Sancho-Chust JN, Andreu AL, Sánchez-de-la-Torre M, Barbé F. Article d'investigació
Gut epithelial barrier markers in patients with obstructive sleep apnea 2016 Barceló A, Esquinas C, Robles J, Piérola J, De la Peña M, Aguilar I, Morell-Garcia D, Alonso A, Toledo N, Sánchez-de la Torre M, Barbé F. Article d'investigació
Intermittent hypoxia-induced cardiovascular remodeling is reversed by normoxia in a mouse model of sleep apnea 2016 Castro-Grattoni, AC.; Alvarez-Buvé, R.; Torres, M.; Farré, R.; Montserrat, JM.; Dalmases, M.; Almendros, I.; Barbé, F.; Sanchez-de-la-Torre, M. Article d'investigació
Central Sleep Apnoea Is Related to the Severity and Short-Term Prognosis of Acute Coronary Syndrome 2016 Florés M, de Batlle J, Sánchez de-la-Torre A, Sánchez de-la-Torre M, Aldomá A, Worner F, Galera E, Seminario A, Torres G, Dalmases M, Montserrat JM, Garmendia O, Barbé F. Article d'investigació
Effects of Ethnicity on the Prevalence of Obstructive Sleep Apnoea in Patients with Acute Coronary Syndrome: A Pooled Analysis of the ISAACC Trial and Sleep and Stent Study 2016 Koo CY, de la Torre AS, Loo G, Torre MS, Zhang J, Duran-Cantolla J, Li R, Mayos M, Sethi R, Abad J, Furlan SF, Coloma R, Hein T, Ho HH, Jim MH, Ong TH, Tai BC, Turino C, Drager LF, Lee CH, Barbe F. Article d'investigació
Personalized medicine in sleep apnea: Towards a new paradigm of comprehensive disease management 2016 Sánchez-de-la-Torre M; Barbé F Article d'investigació
Precision medicine: A modern odyssey 2016 Torres, G.; Sánchez de-la-Torre, M.; Barbé, F Article d'investigació
Effect of Patient Sex on the Severity of Coronary Artery Disease in Patients with Newly Diagnosis of Obstructive Sleep Apnoea Admitted by an Acute Coronary Syndrome 2016 Sánchez de-la-Torre A, Abad J, Durán-Cantolla J, Mediano O, Cabriada V, Masdeu MJ, Terán J, Masa JF, de la Peña M, Aldomá A, Worner F, Valls J, Barbé F, Sánchez de-la-Torre M. Article d'investigació
Cardiovascular Disease: Pathophysiological Mechanisms. 2015 Manuel Sánchez de la Torre; Maria R. Bonsignore; Ferran Barbé. Capítol de llibre d'investigació
Precision Medicine in Patients With Resistant Hypertension and Obstructive Sleep Apnea Blood Pressure Response to Continuous Positive Airway Pressure Treatment 2015 Sánchez-de-la-Torre M, Khalyfa A, Sánchez-de-la-Torre A, BSC, Martinez-Alonso M, Martinez-García MÁ, Antonia Barceló MD, Lloberes P, Campos-Rodriguez F, Capote F, Diaz-de-Atauri MJ, Somoza M, González Article d'investigació
The ABCs of Sleep Apnea Management 2015 Turino,Cecilia; Sánchez-de-la-Torre, Manuel; Barbé, Ferran Review
Corneal biomechanical properties in floppy eyelid syndrome 2015 Muniesa MJ, March A, Sánchez-de-la-Torre M, Huerva V, Jurjo C, Barbé F. Article d'investigació
Effect of obstructive sleep apnoea on severity and short-term prognosis of acute coronary syndrome. 2015 Ferran Barbé; Alicia Sánchez-de-la-Torre; Jorge Abad; Joaquin Durán; Olga Mediano; Jose Amilibia; Maria José Masdeu; Marina Florés; Antonia Barceló; Mónica de la Peña; Albina Aldomà; Fernando Worner; Article d'investigació
Reply 2015 Muniesa M; Sánchez-de-la-Torre M; Huerva V; Barbé F Ressenya
Use of Ambulatory Blood Pressure Monitoring for the Screening of Obstructive Sleep Apnea 2015 Torres G; Sánchez-de-la-Torre M; Martínez-Alonso M; Gómez S; Sacristán O; Cabau J; Barbé F Article d'investigació
Relationship Between OSA and Hypertension 2015 Torres G; Sánchez-de-la-Torre M; Barbé F Review
Role of primary care in the follow-up of patients with obstructive sleep apnoea undergoing CPAP treatment: a randomised controlled trial 2015 Sánchez de la Torre, M.; Nadal, N.; Cortijo, A.; Masa, J.M.; Duran Cantolla, J.; Valls,J; Serra, S.; Sánchez de la Torre, A.; Gracia, M.; Ferrer, F.; Lorente, I.; Urgeles, M.C.; Alonso, T.; Fuentes, A Article d'investigació
What treatment wins in the battle against sleepiness? 2015 Sánchez-de-la-Torre M, Barbé F. Ressenya
Blood pressure improvement with continuous positive airway pressure is independent of obstructive sleep apnea severity. 2014 Bakker JP, Edwards BA, Gautam SP, Montesi SB, Durán-Cantolla J, Barandiarán FA, Barbé F, Sánchez-de-la-Torre M, Malhotra A. Article d'investigació
Impact of OSA on biological markers in morbid obesity and metabolic syndrome 2014 Salord N, Gasa M, Mayos M, Fortuna-Gutierrez AM, Montserrat JM, Sánchez-de-la-Torre M, Barceló A, Barbé F, Vilarrasa N, Monasterio C. Article d'investigació
Effect of CPAP treatment on plasma high sensitivity troponin levels in patients with obstructive sleep apnea. 2014 Barceló A, Esquinas C, Bauçà JM, Piérola J, de la Peña M, Arqué M, Sánchez-de-la-Torre M, Alonso-Fernández A, Barbé F. Article d'investigació
Impact of obstructive sleep apnea on the 24-h metabolic hormone profile 2014 Sánchez-de-la-Torre M, Barceló A, Piérola J, de la Peña M, Valls J, Barbé F. Article d'investigació
Vitamin-D pathway genes and HIV-1 disease progression in injection drug users 2014 Marina Laplana, Manuel Sánchez-de-la-Torre, Teresa Puig, Antonio Caruz, Joan Fibla Article d'investigació
Floppy eyelid syndrome as an indicator of the presence of Glaucoma in patiens with Obstructive sleep apnea 2014 Muniesa MJ; Sánchez-de-la-Torre M; Huerva V; Lumbierres M; Barbé F. Article d'investigació
Spanish Sleep Network Effect of CPAP on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea and resistant hypertension: the HIPARCO randomized clinical trial 2013 Martínez-García MA, Capote F, Campos-Rodríguez F, Lloberes P, Díaz de Atauri MJ, Somoza M, Masa JF, González M, Sacristán L, Barbé F, Durán-Cantolla J, Aizpuru F, Mañas E, Barreiro B, Mosteiro M, Cebr Article d'investigació
Vitamin D status and parathyroid hormone levels in patients with obstructive sleep apnea 2013 Barceló A; Esquinas C; Piérola J; De la Peña M; Sánchez-de-la-Torre M; Montserrat JM; Marín JM; Duran J; Arqué M; Bauça JM; Barbé F Article d'investigació
Obstructive sleep apnoea and cardiovascular disease 2013 Sánchez-de-la-Torre, M; Campos-Rodriguez F; Barbé F. Review
The relationship between floppy eyelid syndrome and obstructive sleep apnoea 2013 Muniesa MJ, Huerva V, Sánchez-de-la-Torre M, Martínez M, Jurjo C, Barbé F Article d'investigació
Rationale and Methodology of the Impact of Continuous Positive Airway Pressure on Patients With ACS and Nonsleepy OSA: The ISAACC Trial. Clinical cardiology 2013 Esquinas, C., Sánchez-de-la-Torre, M., Aldomá, A., Florés, M., Martinez, M., Barceló, A., Barbé F, Article d'investigació
Reduced plasma fetuin-A levels in patients with obstructive sleep apnoea 2012 Barceló A, Piérola J, Esquinas C, de la Peña M, Arqué M, la Torre MS, Alonso-Fernandez A, Barbé F. Article d'investigació
Day-night variations in endothelial dysfunction markers and haemostatic factors in sleep apnoea 2012 Barceló A; Piérola J; de la Peña M; Esquinas C; Sanchez-de la Torre M; Ayllón O; Alonso A; Agusti AG; Barbe F. Article d'investigació
The influence of obesity and obstructive sleep apnea on metabolic hormones 2012 Sánchez-de-la-Torre M, Mediano O, Barceló A, Piérola J, de la Peña M, Esquinas C, Miro A, Durán-Cantolla J, Agustí AG, Capote F, Marin JM, Montserrat JM, García-Río F, Barbé F. Article d'investigació
Effect of Continuous Positive Airway Pressure on the Incidence of Hypertension and Cardiovascular Events in Nonsleepy Patients With Obstructive Sleep Apnea A Randomized Controlled Trial 2012 Barbé F, Durán-Cantolla J, Sánchez-de-la-Tore M, Martínez-Alonso M, Carmona C, Barceló A, Chiner E, Masa JF, Gonzalez M, Marín JM, Garcia-Rio F, Diaz de Atauri J, Terán J, Mayos M, de la Peña M, Monas Article d'investigació
Metabolic syndrome, insulin resistance and sleepiness in real-life obstructive sleep apnoea 2012 Bonsignore MR, Esquinas C, Barceló A, Sanchez-de-la-Torre M, Paternó A, Duran-Cantolla J, Marín JM, Barbé F. Article d'investigació
NADPH oxidase p22phox polymorphisms and oxidative stress in patients with obstructive sleep apnoea. 2011 Piérola J, Alemany A, Yañez A, de-la-Peña M, Sánchez-de-la-Torre M, Esquinas C, Pérez-Gutierrez C, Burguera B, Barbé F, Barceló A. Article d'investigació
Free fatty acids and the metabolic syndrome in patients with obstructive sleep apnoea 2011 Barceló A, Piérola J, de la Peña M, Esquinas C, Fuster A, Sanchez-de-la-Torre M, Carrera M, Alonso-Fernandez A, Ladaria A, Bosch M, Barbé F. Article d'investigació
Plasma levels of neuropeptides and metabolic hormones, and sleepiness in obstructive sleep apnea. 2011 Sánchez-de-la-Torre M, Barceló A, Piérola J, Esquinas C, de la Peña M, Durán-Cantolla J, Capote F, Masa JF, Marin JM, Vilá M, Cao G, Martinez M, de Lecea L, Gozal D, Montserrat JM, Barbé F. Article d'investigació
Non-synonymous polymorphism in the neuropeptide S precursor gene and sleep apnea 2011 Sánchez-de-la-Torre M, Pierola J, Vidal C, Barceló A, de la Peña M, Hussain Z, Capote F, Durán J, Agustí AG, de Lecea L, Torres G, Esquinas C, Martinez M, Barbé F. Article d'investigació
Immunophenotype of vitamin D receptor polymorphism associated to risk of HIV-1 infection and rate of disease progression 2010 Torres C; Sánchez de la Torre M; García-Moruja C; Carrero AJ; Trujillo Mdel M; Fibla J; Caruz A Article d'investigació
Tagging long-lived individuals through Vitamin-D receptor (VDR) haplotypes. 2010 Laplana, Marina; Sánchez de la Torre, Manuel; Aguiló, Alicia; Casado, Ignasi; Flores, Miquel; Sánchez Pellicer, Ramon; Fibla, Joan Article d'investigació
Long-term Effect of Continuous Positive Airway Pressure in Hypertensive Patients with Sleep Apnea 2010 Barbé F, Duran-Cantolla J, Capote F, de la Peña M, Chiner E, Masa Juan F, González M, Marin Jose M, García-Río F, Diaz-de-Atauri J, Teran J, Mayos M, Monastèrio C, del Campo F, Gómez S, Sanchez-de-la- Article d'investigació
Vitamin D receptor gene haplotypes and susceptibility to HIV-1 infection in injection drug users 2008 Sanchez-de la Torre MS, Torres C, Nieto G, Vergara S, Carrero AJ, Macias J, Pineda JA, Caruz A, Fibla J. Article d'investigació
Analysis of meiotic recombination in 22q11.2, a region that frequently undergoes deletions and duplications 2007 Torres-Juan L, Rosell J, Sanchez de la Torre M, Fibla J,Heine-Suner D Article d'investigació