Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

Accés

Per accedir al màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol a ensenyaments de Màster, així com tenir coneixements d'idioma anglès a nivell de comprensió oral i escrita.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme als sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels títols, prèvia comprovació per la Universitat de que aquells que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés per als ensenyaments del postgrau. L'accés per aquesta via, no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments del Màster.

El Màster Interuniversitari en Recerca en Salut és de caràcter científic i té per objectiu capacitar els professionals de la salut en competències relacionades amb la metodologia de la investigació.

Aquests coneixements es vinculen a línies del Doctorat en Salut de la Universitat de Lleida o al de Cures Integrals en Serveis en Salut (doctorat interuniversitari entre la Universitat de Lleida, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Universitat de Jaén i l'Instituto de Salud Carlos III) del Doctorat en Salut de la Universitat de Lleida a través de cinc itineraris (Envelliment Saludable; Recerca Clínica; Investigació en Cronicitat Polítiques i Pràctiques Socials; Activitat Física, Ocupació i Salut; Alimentació, Salut i Benestar) que permetran, a aquells alumnes que desitgin completar els cicles acadèmics, desenvolupar la seva tesi doctoral.

El máster s'ofereix en modalitat semipresencial (tot i que es facilitarà la presencialitat online), i permet compaginar aquests estudis amb l'activitat laboral i els compromisos personals. A més a més s'ofereix la possibilitat de realizar la matrícula a temps parcial.

 

Canal Universitats

 

 

Calendari de matrícula (Màster en extinció)


Estudiants de segon curs o amb crèdits pendents

  • Matrícula: 27, 28, 29 i 30 de juliol de 2021.
  • Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d'octubre de 2021.

 

Matrícula

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula. No és necessari sol·licitar dia i hora de matrícula. La modificació de la matrícula es podrà fer per automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre. Accés per Internet: http://automat.udl.cat