Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

Objectius i competències

Objectius i competències del Màster en Recerca en Salut

Els objectius del Màster en Recerca en Salut són proporcionar a l'estudiantat una formació avançada i multidisciplinària en tasques de recerca vinculades a diferents àmbits de la salut: recerca clínica, recerca en cronicitat, polítiques i pràctiques socials, recerca en activitat física, ocupació i salut, recerca en envelliment saludable o recerca en alimentació, salut i benestar.

Competències professionals:

 • Aplicació de les metodologies que s'utilitzen en la recerca en l'àmbit de la salut, tant quantitativa com qualitativa.
 • Capacitat per internalitzar i aplicar els principis ètics en recerca clínica per prendre decisions sobre la base d'aquests principis en situació de conflicte, i per conèixer-ne les limitacions.
 • Capacitat per plantejar preguntes de recerca sobre àrees d'incertesa de la pràctica clínica.
 • Coneixement del llenguatge d'escriptura científica en la comunicació de resultats de salut.
 • Coneixement i aplicació de les tècniques per explorar i analitzar les dades, les relacions entre variables o categories i el contrast d'hipòtesi tant en recerca quantitativa com qualitativa.
 • Capacitat per dissenyar un projecte de recerca en l'àmbit de la salut dins d'un context específic.
 • Capacitat per plantejar i identificar problemes de salut, i per aplicar les teories i les tècniques concretes per analitzar-los.

Sortides professionals

 • Pràctica clínica assistencial
 • Polítiques de salut pública
 • Recerca en salut
 • Gestió dels recursos de salut
 • Docència