Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14061 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ QUALITATIVA EN SALUT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14063 ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES B 6
2n CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14072 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12