Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14065 ANÀLISI DE DADES EN LA INVESTIGACIÓ EN SALUT 2 B 6
14064 ANÀLISI DE DADES EN LA INVESTIGACIÓ EN SALUT 1 B 6
14066 COMUNICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ EN SALUT B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14072 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12