Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS MÀSTER UNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT I GUIES  (pla extingit)


 PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT(per la UdL i la UVic-UCC)

Titulació:             Màster Interuniversitari en Recerca en Salut
Durada:               2 anys 
Crèdits ECTS:      90 
Publicació del Pla d'Estudis al BOE: BOE 185 de 6 de julio de 2020


Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                         Carrer de Montserrat Roig, 2
                         E25198 Lleida
                         Tel. +34 973 70 24 51

                         eva.barallat@udl.cat

Crèdits necessaris per a l’obtenció del títol:  caldrà superar 90 ECTS (2 optatives), distribuïts en dos cursos acadèmics de la manera següent:

 

Tipus

Número de crèdits

Obligatoris

42

Optatius

36

TFM

12

Total

90

 

Pla d’estudis – Oferta de crèdits: 144 (per a cinc especialitats)

Estructura Pla d’estudis dels Màsters Interuniversitaris

 El percentatge de crèdits que haurà d’impartir cadascuna de les universitats participants és el següent:

 UdL:                65,2 %

UVic-UCC:       34,8 %

 

Curs 2023-2024

SEGON CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14072 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12