Màster universitari en Recerca en Salut per la UdL i la UVic-UCC

MOLINA LUQUE, JOSE FIDEL

Categoria: CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: fidel.molinaluque@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Investigació, Innovació i Transferència en Salut - UdL 1 PLANIFICACIÓ I DISSENY D'ESTUDIS TRASLACIONALS II
Grau en Treball Social - UdL 3 MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Recerca

Grup de recerca: GESEC: Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura de les Cures
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Diàlegs al voltant de la interculturalitat. 01/01/2005 30/06/2005 DOLORS MAYORAL ARQUÉ
Asociacionismo e inmigración africana: funciones latentes y manifiestas 01/01/2009 31/12/2011 JORDI GARRETA BOCHACA
Medios de comunicación y violencia de género: ¿catalizadores o elementos de prevención? 01/01/2009 31/12/2012 YOLANDA TORTAJADA GIMENEZ
Marc de referència competencial pel disseny dels programes de formació docent per al professorat universitari 01/02/2011 31/01/2013 ELENA VALDERRAMA VALLÉS
Building leadership and human resource capacity in the long term care sector [Construint capacitat i lideratge en el sector de les cures infermeres en centres residencials i sociosanitaris] 01/02/2014 31/01/2017 MONTSERRAT GEA SANCHEZ
La convivència intercultural a l'educació primària i secundària (ESO) a Catlunya: present i futur de l'educació exclusiva 01/04/2008 31/03/2009 JOSE FIDEL MOLINA LUQUE
El fet migratori a Catalunya i els processos d'identificació nacional en la població nouvinguda 01/04/2010 31/03/2011 JOSE FIDEL MOLINA LUQUE
Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios-ECoViPEU 01/07/2010 30/06/2011 ANTONIO ARIÑO VILLARROYA
Alumnat nouvingut versus alumnat autòcton: Les actituds vers el català i el castellà dels escolars al sistema educatiu de catalunya 01/09/2004 30/09/2005 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Profiguración: relaciones intergeneracionales y superación del edadismo a través de la narrativa 01/09/2022 31/08/2025 JOSE FIDEL MOLINA LUQUE, MARICEL ORÓ PIQUERAS
PRO-RIES: Relacions intergeneracionals a l'educació superior. La profiguració com a estratègia curricular d'inclusió i interseccionalitat a facultats d¿educació i salut a través de L'APS 01/09/2024 31/08/2025 JOSE FIDEL MOLINA LUQUE
Disseny del programa formatiu de la titulació de Mestre d'educació infantil per la seva adaptació i implementació als ECTS 01/10/2005 30/06/2006 MARIA DEL MAR MORENO MORENO
Proyecto EQUI-PAR Equidad participativa, desigualdad y movilidad en la Universidad Española 01/10/2011 31/10/2012 ANTONIO ARIÑO VILLARROYA
La relació família d'origen immigrant i l'escola: l'Islam en els centres educatius de Catalunya 01/12/2005 30/11/2006 JORDI GARRETA BOCHACA
Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes 10/11/2012 09/11/2015 TERESA PAGÈS COSTAS
Teorías y Sociedades Dialógicas. Nuevas Transferencias ciencia-sociedad en la era del conocimiento 10/12/2003 09/12/2006 LÍDIA PUIGVERT MALLART
L'escolarització de grups minoritaris en la catalunya actual 11/12/1998 10/12/2002 LUIS SAMPER RASERO
La convivència intercultural a l'educació primària i secundària (ESO) a catalunya: present i futur de l'educació inclusiva (II) 11/12/2008 10/12/2009 JOSE FIDEL MOLINA LUQUE
Educació intercultural 15/01/2002 14/03/2002 JOSE FIDEL MOLINA LUQUE
Educació cívica a les aules interculturals: anàlisi de les representacions i idees socials de l'alumnat i propostes d'acció educativa 21/01/2013 20/01/2016 JOAQUIM PRATS CUEVAS
Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans: l'abocador de Gimenells, una realitat per l'aprenentatge basat en l'estudi de casos 21/12/2007 20/12/2009 M. CARMEN IGLESIAS RODRÍGUEZ
Identificació de competències docents, investigadores i de gestió del professorat universitari 27/02/2012 26/02/2013 JOAQUIN REVERTER MASIA
Envejecimiento, calidad de vida y creatividad a través de la narrativa (ECAVINAR) 30/12/2016 31/12/2020 NURIA CASADO GUAL, JOSE FIDEL MOLINA LUQUE
Tesis Any Direcció
Intervenciones de enfermería para la prevención de las conductas suicidas (24/05/2024) 2024 Molina Luque, Fidel; Santaolalla Arnedo, Iván
Crisi de cures, gènere i espais rurals. El cas de les llars familiars lleidatanes. (07/07/2023) 2023 Molina Luque, Fidel
Estrategia de Liderazgo educativo y sistemas de gestión para organizaciones educativas de Enseñanza Básica. Un estudio de caso en Chile. (15/09/2022) 2022 Molina Luque, Fidel
Los procesos de reproducción y transmisión de costumbres religiosas en contextos migratorios. Profiguración, identidad y socialización intergeneracional (15/09/2021) 2021 Molina Luque, Fidel
Desarrollo del pensamiento crítico y la acción empoderada del estudiantado universitario en la fase de detección de necesidades en los proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS). Diseño y validación del 2019 Molina Luque, Fidel
Factores críticos de éxito en el Turismo Cultural. Propuesta de Modelo Administrativo y de Gestión para PYMES Turísticas Culturales en la ciudad de Quito- Ecuador 01/04/2019 2019 Molina Luque, Fidel
Liderazgo Transformacional en la Gestión Hospitalaria. Un estudio empírico sobre la eficacia del liderazgo y el desempeño en equipos de salud del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 13/09/2019 2019 Molina Luque, Fidel
The influence of a web-based biopsychosocial pain education intervention on pain, disability, and pain cognition in patients with chronic low back pain in primary care: a mixed methods approach 06/02/ 2019 Molina Luque, Fidel; Soler González, Jorge; Corbi Soler, Francesc
Ciutat i Conflicte en un canvi d'època. Escenaris per a la millora convivencial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 18/09/2018 Premio ADR (Alternative Dispute Resolution / Resolución Alternativa de Co 2018 Molina Luque, Fidel
Historia de los conflictos laborales y los actores mediadores en la gran minería chilena 04/09/2017 2017 Molina-Luque, Fidel
Ideología sexista como detonante de la violencia en las relaciones de pareja: un estudio de caso correlacional entre estudiantes universitarios de Lleida y Tabasco 05/07/2017 2017 Molina Luque, Fidel; Sanvicen Torné, Paquita
Autonomía y Educación Infantil: Derecho a tener una Educación Intercultural 09/06/2017 2017 Molina Luque, Fidel
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña 2017 Molina Luque, Fidel; Gómez Arbonés, Xavier
La Élite y las estrategias para el Desarrollo de Chile 07/09/2017 2017 Molina Luque, Fidel
The Law of the State against the Law of Nurses:A Study on the Access to and Utilization of Health and Social Services by Undocumented Immigrant Women in Spain 2015 Molina Luque, Fidel (UdL); Gastaldo, Denise (University of Toronto)
La condición inmigrante y la negritud en la experiencia escolar de la juventud dominicana: estigmas y formas de agencia. Una etnografía transnacional entre la periferia de Barcelona y Santo Domingo. ( 2013 Molina Luque, Fidel; Romaní Alfonso, Oriol
L'Autoritat a l'Educació: entre la modernitat i la postmodernitat. Anàlisi Sociològica del concepte d'Autoritat al sistema educatiu català. Estudi comparatiu del model educatiu franquista i l'actual ( 2012 Dr. Fidel Molina Luque
Vivir con el VIH: Influencia de la vía de transmisión en el afrontamiento a la enfermedad. 2012 Dr. Fidel Molina y Dr. Josep Pifarré
Africans a la cruïlla. Anàlisi social i comprativa de la inserció sociolaboral de les persones immigrades a les terres de ponent 2005-2011 2012 Molina Luque, Fidel
Los recursos humanos de las bibliotecas universitarias: exigencias, conflictos y necesidades de formación 2002 Molina Luque, Fidel
Familia, Escuela y Participación 2001 Dr. Fidel Molina Luque y Dr. Joan Biscarri
Publicacions Any Autors Tipus
El Índice de Desarrollo Socioeducativo (IDSEDU): un nuevo indicador para una educación ciudadana, integral y holística 2024 Molina Luque, F. Article d'investigació
Elogi de la Profiguració. El nou contracte social entre generacions 2023 Molina Luque, F. Llibre d'investigació
Gestión de Conflictos desde la Socialización Profigurativa y la Educación Física (Capítulo 9) 2023 Molina Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
Interventions of choice for the prevention and treatment of suicidal behaviours: An umbrella review 2023 Sufrate Sorzano, Teresa; Santolalla Arnedo, Iván; Garrote Cámara, María Elena; Angulo Nalda, Beatriz; Cotelo Sáenz, Ruth; Pastells Peiró, Roland; Bellon, Filip; Blanco Blanco, Joan; Juárez Vela, Raúl; Article d'investigació
Profiguration and Service Learning in Higher Education: critical perspectives from intergenerational interdependence 2023 Molina Luque, F. Article d'investigació
Media Exposure of Suicidal Behaviour: An Umbrella Review 2023 Sufrate Sorzano, Teresa; Di Nitto, M.; Garrote Cámara, María Elena; Molina-Luque, F.; Recio Rodríguez, J. I.; Asión Polo, P.; Durante, A.; Gea Caballero, V.; Juárez Vela, Raúl; Pérez, J.; Santolalla A Article d'investigació
Corporate Social Responsibility: Where Does It Come from, and Where Does It Go? Evolution of the Conceptual Structure from 1975 to 2021 2023 Morales Parragué, M.A.; Varela Laso, R.A.; Araya Castillo, L.; Molina Luque, F. Article d'investigació
Alcarràs, una pel.lícula Profigurativa 2023 Molina Luque, Fidel Article en premsa
El nuevo contrato social entre generaciones. Elogio de la Profiguración 2023 Molina Luque, Fidel Article en premsa
Profiguración, socialización profigurativa y ApS: un nuevo contrato social intergeneracional a través de los ODS y del aprendizaje comprometido con la comunidad 2023 Molina Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
La socialización profigurativa como nuevo contrato social educativo. Perspectivas de resiliencia y sostenibilidad ante crisis globales en las organizaciones universitarias 2023 Molina Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
Aprendizaje Comprometido con la Comunidad y objetivos de desarrollo sostenible: una experiencia de Aprendizaje-Servicio en el grado de Trabajo Social 2023 Miró Miró, D.; Molina Luque, F.; Sanvicen Torné, P. Capítol de llibre d'investigació
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) 2022 Llopis, R.; Ariño, A.; Molina Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
Scientometric Analysis of Research on Corporate Social Responsibility 2022 Morales Parragué, M.; Araya Castillo, L.; Molina Luque, F.; Moraga Flores, H. Article d'investigació
Profiguration, Active Ageing, and Creativity: Keys for Quality of Life and Overcoming Ageism 2022 Molina Luque, Fidel; Stončikaitė, Ieva ; Torres Gonzàlez, Teresa; Sanvicén Torne, Paquita Article d'investigació
Claves para unas relaciones sociales sostenibles. Profiguración, convivencia y solidaridad 2022 Molina Luque, F. Llibre d'investigació
Umbrella Review of Nursing Interventions NIC for the Treatment and Prevention of Suicidal Behaviour 2022 Sufrate Sorzano, T.; Juárez Vela, R.; Garrote Cámara, M.T.; Ruiz de Viñaspre, R.; Pérez, J.; Molina Luque, F.; Santolalla Arnedo, I. Article d'investigació
Reconstructing the Social Image of Older Women and Ageing: The Transformative Power of the Narrative Set in the Local Context. 2022 Sanvicen Torné, P.; Stonˇcikaite, I.; Soldevila Benet, A.; Molina Luque, F. Article d'investigació
Guia Innovació ODS. Noves normalitats i objectius de desenvolupament sostenible 2030. De la teoria general a la pràctica concreta. Propostes d'acció ODS 2021 Molina Luque, F.; Miró Miró, D.; Sanvicén Torné , L.; Soldevila, A. Llibre docent
El nuevo contrato social entre generaciones. Elogio de la Profiguración 2021 Molina Luque, F. Llibre d'investigació
Aprendizaje-Servicio y Formación Inicial Docente: una relación transformadora entre Escuela Rural y Universidad para la promoción de las tecnologías digitales 2021 Miró Miró, D.; Coiduras Rodríguez, J.; Molina Luque, F. Article d'investigació
Profiguración, Aprendizaje-Servicio y Relaciones Intergeneracionales. Barcelona, ACUP- Xarxa ApS (U)CAT (Colección Guías Aprendizaje-Servicio, Guia 3). 2021 Molina Luque, F.; Miró Miró, D.; Sanvicen Torné, P. Llibre docent
Per què diem distanciament social si volem dir (suposem) físic? 2020 Molina Luque, Fidel Article en premsa
The Art of Living as a Community: Profiguration, Sustainability, and Social Development in Rapa Nui 2020 Molina Luque, Fidel Article d'investigació
Revisión del estado del arte de la Gerencia Ambidextra 2020 Ocampo, J.; Sanvicen Torné, P.; Molina Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
Fonaments sociològiques per l'ús de les mascaretes 2020 Molina Luque, Fidel Article en premsa
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019) 2019 Llopis, R.; Ariño, A.; Molina-Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
'Profiguración', acción creativa intercultural e innovación social: renovarse o morir en Rapa Nui (Isla de Pascua/ Easter Island) 2019 Molina Luque, Fidel Article d'investigació
Patients' and primary healthcare professionals' perceptions regarding chronic low back pain and its management in Spain: a qualitative study 2019 Valenzuela Pascual, Francesc; García Martínez, Ester; Molina Luque, Fidel; Soler Gonzalez, Jorg; Blanco Blanco, Joan; Rubí Carnacea, Francesc Josep; Climent Sanz, Carolina; Briones Vozmediano, Erica T Article d'investigació
Mujeres mayores también activas, creativas y fuertes: modelos para romper estereotipos 2018 Molina Luque, F.; Casado Gual, N.; Sanvicén Torné, P. Article d'investigació
Training Atheletes for Sport Event Management. Academic Book 2018 Farías, E.; Abatán, E.; Alonso, J. (...) Molina-Luque, F.; Vilanova, A. Llibre d'investigació
How do vulnerable youth complete secondary education? The key role of families and the community 2018 García Carrión, R.; Molina Luque, F.; Molina Roldán, S. Article d'investigació
University stakeholders, intergenerational relationships and lifelong learning: a European case study 2018 Molina Luque, F.; Casado Gual, N.; Stoncikaité, I. Article d'investigació
Una experiència d'ApS a la Universitat de Lleida. Derives entre universitat, escola rural i art 2018 Miró Miró, D.; Molina Luque, F. Capítol de llibre docent
Gender Stereotypes within the University. Does Sexism Determine the Choice of Degree amongst University Students? 2018 León Ramírez, B.; Sanvicen Torné, P.; Molina Luque, F. Article d'investigació
La Sociología de la Educación en España: Perspectivas de futuro en investigación y docencia 2018 Molina Luque, F. Capítol de llibre docent
Aprendizaje Servicio (ApS) y Sociología en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Lleida. Fase de detección de necesidades de un proyecto ApS en la materia de Mediación y Resolución de Confli 2018 Miró Miró,D.; Molina Luque, F. Acta congrés
Derives entre universitat, escola rural i art. Una experiència d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Lleida 2018 Miró-Miró, D.; Molina-Luque, F. Capítol de llibre docent
Educación Física, Calidad de Vida y la Nueva Sociología de la Infancia: Repensando la Metodología Mixta en Sociología 2018 Molina Luque, F. Article d'investigació
Análisis de las Representaciones e Ideas Sociales del Alumnado en Educación para la Ciudadanía Democrática: Ejemplo de Mixed-Methodology desde y para la Investigación Transdisciplinar 2017 Prats Cuevas, J.; Molina-Neira, J.; Ruiz Bueno, A.; Molina-Luque, F. Article d'investigació
Conflicto y colaboración en la organización y gestión universitaria: vida cotidiana y cultura institucional 2017 Molina-Luque, F. Article d'investigació
Ante la Diversidad: ¿Qué Opinan y Sienten los Adolescentes? La Alteridad y la Interculturalidad a Examen 2017 Sanvicen-Torné, P.; Fuentes-Moreno, C.; Molina-Luque, F. Article d'investigació
Malestar familiar. Tiene incidencia la pobreza infantil y juvenil en los resultados académicos? 2017 Tahull Fort, J.; Molina-Luque, F.; Montero Plaza, I. Article d'investigació
Undocumented Immigrant Women in Spain: A Scoping Review on Access to and Utilization of Health and Social Services 2017 Gea Sánchez, M.; Alconada Romero, A.; Briones Vozmediano, E.; Pastells, R.; Gastaldo D.; Molina, F. Article d'investigació
Educación, salud y calidad de vida. Nuevas perspectivas interdisciplinares e interculturales 2017 Molina Luque, F.; Gea Sánchez, M.; Alconada, Álvaro; Bernad, Olga; Blanco, Joan; Briones, Erica; Burrial, Xavier; Espuñes, Mercè; León, Beatriz; Martínez Soldevila, Jordi; Mayoral, Dolors; Miró Miró, Llibre docent
Educación y salud: la interdisciplinariedad puesta en práctica interculturalmente 2017 Molina Luque, F.; Yuni, J. Capítol de llibre docent
Aprendizaje Servicio (ApS): educación, desarrollo comunitario y calidad de vida 2017 Miró Miró, D.; Molina Luque, F. Capítol de llibre docent
Calidad de vida y socialización profigurativa: consideraciones éticas sobre investigación en educación y en salud 2017 Molina Luque, F. Capítol de llibre docent
Llibres per pensar. núm. 1 Peter Berger. Invitació a la Sociologia 2017 Sanvicen Torné, Paquita; Molina Luque, Fidel; Garcia Alias, Marc; Berge Comella, Jordi Article en premsa
Formación continua y organización del trabajo en la gestión universitaria: entre la eficacia y la eficiencia 2017 Molina-Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
Segle XIX. Esperances i fracasos de la Modernitat a l'educació. Situació d'Espanya 2016 Tahull, J.; Montero, I.; Molina, F. Article d'investigació
Posmodernidad. Elementos sociales vinculados con los jóvenes 2016 Tahull, J., Molina-Luque, F., Montero, I. Article d'investigació
L'aprenentatge servei a l'escola rural. L'escola rural al servei del territori i de la societat 2016 Miró-,Miró D., Molina-Luque, F. Article docent
Perspectives de l'autoritat del professorat a l'educació actual. Com veuen l'escola els seus protagonistes? 2016 Joan Tahull Fort; Fidel Molina Luque; Iolanda Montero Plaza Llibre docent
La formación continua del profesorado universitario en España: análisis del programa de la Universidad de Lleida 2016 Reverter-Masià, J., Alonso, J., Molina, F. Article d'investigació
Conflictos entre la ética enfermera y la legislación sanitaria en España 2016 Gea Sánchez, M.; Terés Vidal, L.; Briones Vozmediano, E.; Molina, F.; Gastaldo, D.; Otero, L. Article d'investigació
Una experiencia de Aprendizaje Servicio y Arte: relaciones de colaboración entre escuela y universidad 2016 Miró-Miró, D.; Molina-Luque, F.; Selfa Sastre, M. Article docent
Societat, esport i oci. Present en perspectiva de futur 2016 Reverter, J.; Molina-Luque, F. Capítol de llibre docent
Sociologia de l'esport i l'oci per millorar la qualitat de vida 2016 Molina-Luque, F.; Reverter, J. Capítol de llibre docent
Condicions de Vida (Capítol 7) 2016 Molina-Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
El aprendizaje-servicio en la escuela rural. La escuela rural al servicio del territorio y de la sociedad 2016 Miró-Miró, D.; Molina-Luque, F. Article docent
Accés a la universitat (Capítol 2) 2016 Mayoral-Arqué, D.; Molina-Luque, F. Capítol de llibre d'investigació
Hacia la institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Lleida 2015 Miró, A.; Molina, F.; Llonch, N. Acta congrés
Efectos del uso de Internet como fuente principal de información 2015 Sanvicen, P.; Molina, F. Article d'investigació
Access and utilization of social and health services as a social determinant of health: The case of undocumented Latin American immigrant women working in Lleida (Catalonia, Spain) 2015 Gea Sánchez, M.; Gastaldo, D.; Molina Luque, F.; Otero García, L. Article d'investigació
The influence of a biopsychosocial educational internet-based intervention on pain, dysfunction, quality of life, and pain cognition in chronic low back pain patients in primary care: a mixed methods 2015 Valenzuela-Pascual, F.; Molina, F.; Corbi, F.; Blanco-Blanco, J.; Gil, RM.; Soler-Gonzalez, J. Article d'investigació
Leadership and Complex Indentities in Associations of African Immigrants 2015 Molina, F.; Mayoral, D.; Sanvicen, P. Capítol de llibre d'investigació
Living Together in European Intercultural Schools: the case of the Catalan school system (Spain) 2014 Molina F, Casado N. Article d'investigació
La interculturalidad como base conformadora del propio patrimonio colectivo. Reflexiones y propuestas 2014 Paquita Sanvicén-Torné; Fidel Molina-Luque Article d'investigació
Percepcions sobre el procés d'acollida i integració. Mirades des de l'experiència associativa de persones immigrants a Lleida 2014 Sanvicen, P.; Mayoral, D. i Molina, F. Article d'investigació
Afavorir el pensament crític impulsant la interrelació de les inquietuds i vivències amb la reflexió teòrica 2014 Sanvicen, P.; Molina, F.; Mayoral, D.; Garcia, M.; Agustí, A.; Catalán, E.; Izquierdo, A. Article d'investigació
Los espacios de conflicto y negociación: una estructura organizativa diferente 2013 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Liderazgo femenino. Un análisis de las diferencias de género en la formación y desarrollo de asociaciones de inmigrantes africanos [Female leadership. An analysis of how gender-related differences inf 2013 Molina-Luque F, Samper-Rasero L, Mayoral-Arqué D. Article d'investigació
Rapa Nui: tradición, modernidad y alterglobalización en la Educación Intercultural 2013 Molina, F. Article d'investigació
Retos institucionales de la formación del profesorado universitario 2013 Torra, I.; Márquez, M.D.; Pagès, T.; Solà, P.; García, R.; Molina, F.; Gozález, A.P. y Sangrà, A. Article d'investigació
Los procesos interculturales de negociación: el proyecto educativo como marco de la identidad y del funcionamiento del centro inclusivo 2013 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Ciudadanía y participación. Estudio de caso de la ciudad de Lleida 2012 Molina Luque F, Mayoral Arqué D. Llibre d'investigació
Teaching in physical education: socialization, play and emotions 2012 Molina, F. Article d'investigació
Ethnocultural Conflict in Spain. Moroccans in Spain: so near, yet so far. A long History of meeting while not meeting. 2012 Aneas, A.; Garreta, J.; Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
El professorat, l'exercici professional i la pràctica docent. fer de professor a l'educació secundària. 2012 Fidel Molina i Luque Joan Tahull i Fort Capítol de llibre docent
¿Cómo se atiende la interculturalidad en los centros educativos? La participación, motor de convivencia 2012 Molina, F. Pàgina web
Ciudadanía y participación. Estudio de caso de la ciudad de Lleida 2012 Molina Luque, F.; Mayoral Arqué, D. Llibre d'investigació
Metodología de la investigación Cualitativa en Salud. Máster Oficial de Investigación Crítica en Salud (Enfermería). 2012 Molina, F. Pàgina web docent
El professorat, l'exercici professional i la pràctica docent 2012 Molina, F.; Tahull, J. Capítol de llibre docent
Servicio Militar y Conflicto. Historia y Sociología de las Quintas en España (1878-1960). 2012 Molina, Fidel Llibre d'investigació
La presentación del Islam y de las culturas musulmanas en los libros de texto (2007-2009) 2011 Samper, L.; Molina, F.; Mayoral, D. Acta congrés
Sociología de la Educación Intercultural (Segundo Ciclo- Licenciatura de Psicopedagogía) 2011 Molina, F. Pàgina web docent
¿Islamofobia o currículo nulo? La representación del Islam, las culturas musulmanas y los inmigrantes musulmanes en los libros de texto de Cataluña 2011 Mayoral Arqué, D.; Molina Luque, F.; Samper Rasero, Ll. Article d'investigació
El ágora compartida. Democracia y asociacionismo de inmmigrantes 2011 Mayoral, D.; Molina, F.; Sanvicen, P. Llibre d'investigació
Técnicas Cualitativas. Máster Oficial de Investigación Educativa 2011 Molina, F. Pàgina web docent
La Interculturalidad de los centros educativos y la convivencia escolar 2011 Molina, F. Pàgina web
Sociología de la Educación Intercultural. Máster Oficial de Investigación Educativa 2011 Molina, F. Pàgina web docent
Medios de Comunicación y Violencia de Género: ¿Catalizadores o elementos de prevención? 2010 Tortajada, I.; Molina F.; Pérez, D.; Tellado, I.; Pulido, C. Capítol de llibre d'investigació
Creating Europe with an Eye to Diversity: the Intercultural Kaleidoscope Seen from Lleida 2010 Molina F, Casado N. Capítol de llibre d'investigació
La escolarización de minorías étnicas y de inmigrantes 2010 Molina, F. Capítol de llibre docent
Reformas Educativas, Profesorado e Interculturalidad 2010 Molina F Acta congrés
El deporte como motor de cambio y elemento transformador de la sociedad 2010 Molina F Acta congrés
Els canvis viscuts a Lleida: cultura, educació i immigració 2010 Molina, F.; Garreta, J.; Mayoral, D.; Samper, L. Capítol de llibre d'investigació
Sociedad, Familia y Educación (XIV Conferencia de Sociología de la Educación) 2010 Molina F. Editor actes congrés
Sociología de la Educación: Investigación y Docencia en el Máster Oficial de Formación del Profesorado de Secundaria 2010 Molina F. Capítol de llibre docent
Educación Inclusiva y Convivencia Intercultural: Presente y Futuro 2010 Molina F. Article d'investigació
Sociología de la Educación Intercultural. 2010 Molina, F. Pàgina web docent
La interculturalidad y el papel del profesorado en las reformas educativas 2010 Molina, F. Article d'investigació
Actitudes i Prejuicios ante el fenómeno migratorio ¿estamos preparados? 2010 Gea Sanchez M.; Molina Luque F; Allende Monclus P; Acta congrés
Intercultural Education: the complex construction of Identity and Subject 2009 Molina, F. Acta congrés
Sociología de la Educación Intercultural 2009 Molina, F. Pàgina web docent
Sociedad y Salud 2009 Molina, F. Pàgina web docent
Teoría y Técnicas de Negociación 2009 Molina, F. Pàgina web docent
Demografia, població i cohesió social 2009 Domingo, J. i Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Sociología de la Educación Emocional: Jugándose la Socialización 2009 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Deporte, Interculturalidad y Calidad de vida: nuevos modelos de integración social 2009 Molina F. Article d'investigació
La Formación Docente y sus desafíos en una perspectiva de Interculturalidad 2009 Molina, F. Capítol de llibre docent
Educación inclusiva y convivencia intercultural: controversias. 2009 Molina, F. Acta congrés
Transnational Comparisition in Tresegy: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2009 Molina, F., Giliberti, L. Informes de recerca
Tresegy-WP6: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2009 Molina, F., Feixa, C., Giliberti, L. Garreta, J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Sociologia del centre educatiu 2009 Molina, F. Capítol de llibre docent
La complejidad de la educación inclusiva en el marco de la interculturalidad 2009 Molina, F. Acta congrés
Tresegy-WP4: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2008 Garreta, J. Molina, F., Giliberti, L. Feixa, C. J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Tresegy-WP5: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2008 Feixa, C. Molina, F., Giliberti, L. Garreta, J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Tresegy:recerca europea sobre joventut i immigració 2008 Molina, F. Informes de recerca
El Pla Estratègic de la Facultat de Ciències de l'Educació (provisional) dintre del 3er. capítol: 'Cap a on caminem? El desenvolupament del pla estratègic' 2008 Molina, F. Capítols altres llibres
Integració social, participació i immigració a Lleida. 2008 Molina, F. Informes de recerca
Tresegy. Recerca europea sobre integració de joves immigrants de 'segona' generació. 2008 Molina, F. Informes de recerca
Sociología de la Educación Intercultural 2008 Molina, F. Pàgina web docent
Sociedad y Salud 2008 Molina, F. Pàgina web docent
Teoría y Técnicas de Negociación 2008 Molina, F. Pàgina web docent
Survey about youth in Barcelona. 2008 Garreta J (coord), Molina F, Feixa C, Lapresta C, Guerrero M, Giliberti L. Informes de recerca
Relats contats. La Interculturalitat possible 2008 Tortajada, I.(coord). CD-ROM
Els Recursos Humans a la Universitat. Estudi Sociològic sobre el Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de Lleida. 2008 Molina, F. Llibre d'investigació
La educación intercultural: alternativas al multiculturalismo y antídoto contra la discriminación ágrafa mundializada 2008 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Alternativas en Educación Intercultural. El caso de América Latina: la educación intercultural y bilingüe 2008 Molina F. (ed) Llibre d'investigació
Diversidad Cultural y Diversidad Lingüística en el proceso de Bolonia 2007 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Juventud, Deporte e Interculturalidad: vías de integración social y calidad de vida 2007 Molina F. Article d'investigació
Cultural and Linguistic Diversity in Higher Education 2007 Molina F. Article d'investigació
Socialization, Glocal Identity and Sport 2007 Molina F. Article d'investigació
El perfil sociológico del aficionado de baloncesto. Adhesiones identitarias y fidelización. 2007 Molina F, Lavega P, Planas A, Tico J. Acta congrés
Tresegy-WP3: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2007 Molina, F., Giliberti, L. Feixa, C. Garreta, J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Aportaciones de las Ciencias Sociales en el análisis y la lucha contra las discriminaciones 2007 Molina, F. Document científic-tècnic
Youth and Immigration in Catalonia. 2007 Molina F (coord), Feixa C, Garreta J, Lapresta C, Guerrero M, Giliberti L. Informes de recerca
Sociología de la Educación Intercultural: Investigación y Docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior 2007 Molina, F. Acta congrés
Sociedad y Salud 2007 Molina, F. Pàgina web docent
Sociología de la Educación Intercultural 2007 Molina, F. Pàgina web docent
Nota Metodológica 2007 Molina, F. Traducció capítol investigació
Sociology of Intercultural Education 2007 Molina, F. Apunts docents
Inmigración y diversidad cultural 2007 Molina, F. Capítol de llibre docent
¿Tiene sentido hablar de Europa? 2007 Molina F, Allende P. Traducció capítol investigació
Teoría y Técnicas de Negociación 2006 Molina, F. Pàgina web docent
Juventud, Deporte, Interculturalidad, Integración y Calidad de Vida 2006 Molina, F. CD-ROM
Crisis y conflicto entre el profesorado de secundaria: culturas e identidades en cambio 2006 Molina F.; Mayoral D. Capítol de llibre d'investigació
Metodología Cualitativa: un aporte de la Sociología para Investigar en Bibliotecología. 2006 Matus, G. y Molina, F. Llibre d'investigació
La compleja interacción entre investigación y docencia en el contradictorio marco universitario europeo. El caso de la Sociología de la Educación Intercultural. 2006 Molina F. Article d'investigació
Telling Europe: percepciones de la diversidad cultural europea 2006 Molina, F. y Mayoral, D. CD-ROM
Immigració i Xarxa Associativa 2006 Molina, F. CD-ROM
Metodología Cualitativa 2006 Matus, G. y Molina, F. Llibre docent
De la brecha educativa a la brecha digital: cómo evitar la reproducción de los tradicionales roles de clase, género y comunidad cultural en la sociedad de la información? 2006 Mayoral-Arqué D, Molina-Luque F. Capítol de llibre d'investigació
Diàlegs al voltant de la interculturalitat 2006 Mayoral, D; Molina, F; Sanvicén, F. Llibre d'investigació
Immigració, Educació i Interculturalitat. Migracions i Societat Multicultural 2006 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Los juegos y deportes tradicionales en Europa; entre la tradición y la modernidad 2006 Lavega P, Lagardera F, Molina F, Planas A, Costes A, Saez de Ocariz U. Article d'investigació
Sociologia de la Salut 2005 Molina, F. Publicacions Multimèdia docents
Marc general per a l'avaluació de la interacció entre la recerca i la docència a la universitat. 2005 Oliveras, J.; Cornet, A.; Bruna, J.; Salla, J.M.; Pallarés, F.; Pélach, A.; Molina, F.; Cartanyà, J.; Grifoll, J.; Rodríguez, S. i Prades, A. Document científic-tècnic
La mediació i resolució de conflictes. Nous reptes per la societat del segle XXI. 2005 Costes, T. y Molina, F. Capítol de llibre docent
Joc i Resolució de Conflictes 2005 Molina, F. i Costes, A. Capítols altres llibres
El Nou Espai Europeu de l'Educació Superior 2005 Molina F, Navés G. Article en revista divulgativa
El Malestar de la Societat del Benestar o la Contínua Cerca de la Felicitat 2005 Molina F. Article en revista divulgativa
Nuevos conflictos sociales y su presencia educativa. Análisis sociológico y reflexiones para la intervención. 2005 Molina F. Article d'investigació
El Proyecto de Formación de Formadores: Interculturalidad, Lengua y Desarrollo Comunitario. 2005 Sanvicén, P.; Molina, F. et al. Capítol de llibre d'investigació
Discriminación étnica en el mercado laboral: influencias en el acceso y en la permanencia 2004 Molina F, Prieto O, Santacruz I. Article d'investigació
Education, Volunteering and Participation in Europe. Case Studies and Proposals of Improvement for the Social Intervention 2004 Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Resolución de conflictos en el grupo. 2004 Molina, F. Capítol de llibre docent
Identidades y construcciones culturales en el deporte de masas. El caso del fútbol. 2004 Molina F. Capítol de llibre d'investigació
Teoria i Tècniques de Negociació I. 2004 Molina, F. Publicacions Multimèdia docents
Sociologia de l'Educació Intercultural 2004 Molina, F. Publicacions Multimèdia docents
Educación, Multiculturalismo e identidad 2003 Molina F. Article d'investigació
Educación, voluntariado y participación en la Unión Europea 2003 Molina, F (coord). Llibre d'investigació
Educación, Multiculturalismo e Identidad 2003 Molina, F. Pàgina web
Entre l'identité et l'identification: un problème complexe de la recherche sociologique dans le domaine de l'interculturalité 2002 Molina F. Article d'investigació
Escuelas y Sujetos. Juventud y Reforma Educativa en Argentina. 2002 Molina, F Capítol de llibre d'investigació
Movimientos Juveniles en America Latina: Pachucos, Malandros y Punketas 2002 Feixa, C; Molina, F; Alsinet, C Llibre d'investigació
Sociología de la Educación Intercultural. Vías alternativas de investigación y debate 2002 Molina, F. Llibre d'investigació
La integració i l'exclusió dels 'nous' immigrants. 2002 Garreta, J.; Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Les desigualtats ocultes: llengua, cultura i educació 2002 Mayoral D, Molina F. Llibre docent
Le profil sociologique des amateurs de football. Adhésions identitaires et fidélisation 2002 Molina F. Article d'investigació
Interculturalitat i Educació 2002 Molina, F. Capítols altres llibres
Youth and Community: Conscripts' Festivals and Their Contradictions 2001 Molina F. Article d'investigació
La formación continua del Personal de Administración y Servicios de las universidades públicas 2001 Molina F Capítol de llibre d'investigació
Continuïtat i canvi en l'estructura social a Lleida (1960-1990). 2000 Samper, Ll.; Morell, R.; Molina, F.; Garreta, J. Mayoral, D. Llibre d'investigació
Familia y Educación: Expectativas y actitudes de las denominadas minorías étnicas. 2000 Garreta, J.; Molina, F. Capítol de llibre d'investigació
Reforma educativa, cultura y política. El proyecto 'inacabado' de la modernidad. 2000 Molina F, Yuni J (coordinadores) Llibre d'investigació
Diversidad cultural y reforma educativa 2000 Molina F Capítol de llibre d'investigació
Apuntes para una Sociología de la Educación Intercultural 2000 Molina F. Article d'investigació
La joventut de Lleida davant el segle XXI. Identitats, actituds i valors. 2000 Garreta, J.; Samper, L. Molina, F. Llibre d'investigació
Elementos sociológicos del servicio militar 1998 Molina F. Article d'investigació
Interculturalitat i educació, una reflexió sociològica sobre l'acció educativa 1998 F. Molina Luque Editor llibre d'investigació
Interculturalitat i Educació. Una reflexió sociològica sobre l'acció educativa 1998 Molina F. Llibre d'investigació
Educación, Igualdad y diversidad cultural: el proyecto inacabado de la modernidad 1998 Molina F Capítol de llibre d'investigació
El servei militar a Lleida. Història i Sociologia de les quintes 1997 Molina F. Llibre d'investigació
La sociología del deporte en la facultad de ciencias de la educación: estudios sobre juventud y género 1996 Molina F Capítol de llibre d'investigació
Diversidad cultural y mundo urbano: realidades socioeducativas y propuestas interculturales 1996 Molina F. Capítol de llibre d'investigació
Sociedad y Educación: perspectivas interculturales. 1994 Molina F Llibre docent